Kalibrace měřidel

 

Pro naše zákazníky poskytujeme služby v oblasti akreditovaných kalibrací měřidel v oblasti délky, rovinného úhlu, momentu síly a mechanického pohybu nebo vibrací. V naší vlastní laboratoři provádíme akreditované kalibrace pracovních měřidel s dokladovatelnou návazností na státní etalony.

 

V oblasti délkových měřidel jsme schopni nabídnout kalibrace všech konvenčních délkových měřidel včetně závitových kalibrů a kužeolvých závistových kroužků dle zahraničních norem (BA, BSF, BSW, UNC, UNF, UNS,,,,) a také závitových kalibrů kuželových (NPT, BSPT, Rc-Rp....).

 

 

 

Momentové klíče a šroubováky kalibrujeme v rozsahu 0,015 -1.100 Nm. Můžeme nabídnout také kalibraci snímačů momentů a kontroly pulzních elektrických nebo pneumatických utahovaček s rozsahem 0,2-70 Nm. Jsem také schopni kalibrovat snímače momentu síly, které jsou dále používány pro kalibraci momentových klíčů nebo jiných přesných zařízení. Pro tyto kalibrace používáme sadou referenčních momentových klíčů třídy přesnosti 0,1 dle DKD-R-3-7, případně etalonová závaží a ramena síly s celkovým rozsahem 0,05Nm až 1000Nm. Na tato vysoce přesná zařízení navazujeme a kalibrujeme běžné snímače a laboratorní zařízení výrobců Stahlwille, Norbar, Hios, Cedar, Crane, Atlas Copco....

 

Akreditace oboru mechanického pohybu a vibrací pokrývá vibrometry snímače zrychlení nebo rychlosti v pásmu kmitočtů 10 Hz až 10kHz. Jsme schopni kalibrovat všechny běžné typy akcelerometrů výrobců PCB, IMI, DJB, MMF, Hoffman nebo Brüel & Kjær a další. Kalibrujeme také běžné typy vibrometrů vybavených těmito snímači rychlosti nebo zrychlení. U specifických azřízení jsme tyto schopni kalibrovat přímo u zákazníka při použití přenosného kalibrátoru vibrací. Instalované laboratorní zařízení SPEKTRA CS18 MF je schopno kalibrace v rozsahu zrychlení 0,1-50g - podívejte se na specifikaci zařízení v příloze. Máme zkušenosti s kalibrací snímačů zrychlení o hmotnosti několika gramů až po celkovou hmotnost 0,5 kilogramu ať už ve vetikální nebo horizontální pozici.

 

    

 

Všechny kalibrační úkony jsou doloženy kalibračním listem, který je automatickou součástí kalibrace pracovních měřidel.

Naše společnost je akreditovaným subjektem pro kalibraci měřidel v oborech délky, rovinného úhlu, mechanického pohybu a momentu síly.

 

V záložce "Ke stažení" si můžete stáhnout aktuálně platné Osvědčení o akreditaci a jeho přílohu.

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING