Etický kodex


Etický kodex společnosti EHSQ Consulting je vytvořen tak, aby tvořil a prohluboval etickou poctivost všech jejích zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Etický kodex v tomto směru podporuje vizi, hodnoty, principy a pravidla společnosti EHSQ Consulting.
Společnost EHSQ Consulting se bude vždy snažit porozumět potřebám svých zákazníků, dodavatelů, partnerů a ostatních třetích stran. Společnost EHSQ Consulting se také sama bude chovat poctivě a čestně a vždy bude konkurovat co možná nejenergičtěji v rámci hranic stanovených zákonem.

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING