Akreditace naší kalibrační laboratoře

02.01.20

Byl ukončen proces re-akreditace kalibrační laboratoře, která je nositelem osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

V rámci akreditačního procesu byly mezi poskytované služby nově začleněny postupy pro kalibraci délkoměrů, profil projektorů, mikroskopů a jiných zařízení s lineárním odměřovacím systémem za použití laserového interferometru.

 

V záložce "Ke stažení" si můžete stáhnout osvědčení o akreditaci a přílohu akreditované kalibrační laboratoře.

 

12.6.2019

Akreditace laboratoře byla rozšířena o obory rivinného úhlu a mechanického pohybu a vibrací.

 

30.10.2018

Od října 2018 jsme rozšířili rozsah akreditovaných kalibrací v oboru momentu síly o snímače momentu síly a kalibrační zařízení pro kalibraci momentových klíčů s návazností na zakoupené etalony, tj. referenční momentové klíče, ramena síly a etalonová závaží v celkovém rozsahu 0,05 - 1.000Nm.

  

20.9.2016

Do laboratoře bylo nainstalováno nové zařízení SPEKTRA CS18MF pro kalibraci snímačů rychlosti nebo zrychlení, vibrometrů a kalibrátorů vibrací. Podívejte se na technickou specifikaci tohoto moderního měřícího systému.

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING