Akreditace naší kalibrační laboratoře

12.06.19

Akreditace laboratoře byla rozšířena o obory rivinného úhlu a mechanického pohybu a vibrací.

 

V záložce "Ke stažení" si můžete stáhnout osvědčení o akreditaci a přílohu akreditované kalibrační laboratoře.

 

30.10.2018

Od října 2018 jsme rozšířili rozsah akreditovaných kalibrací v oboru momentu síly o snímače momentu síly a kalibrační zařízení pro kalibraci momentových klíčů s návazností na zakoupené etalony, tj. referenční momentové klíče, ramena síly a etalonová závaží v celkovém rozsahu 0,05 - 1.000Nm.

  

20.9.2016

Do laboratoře bylo nainstalováno nové zařízení SPEKTRA CS18MF pro kalibraci snímačů rychlosti nebo zrychlení, vibrometrů a kalibrátorů vibrací. Podívejte se na technickou specifikaci tohoto moderního měřícího systému.

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING