Historie

Snoubením předchozí vzájemné spolupráce dvou fyzických osob Vladislava Belanta a Karla Šolce v historii předchozí dekády a na základě poptávky po kvalitních a sofistikovaných službách na poli BOZP, PO, v oblasti systému managementu a kalibrace měřidel, byl zavdán důvod ke vzniku podnikající právnické osoby EHSQ Consulting, s.r.o.

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING